94 bin Çocuk işçi olarak çalışıyor

94 bin Çocuk işçi olarak çalışıyor

İzmir Milletvekili Sertel, Türkiye’de 18 yaşın altındaki çalışan çocukların sayısını öğrenmek amacıyla Bakan Müezzinoğlu’nun cevaplandırması için soru önergesi vermişti.

A+A-

Resmi kayıtlara göre Türkiye’de 94 bin 124 çocuk işçi bulunuyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu kendisinin cevaplaması için CHP İzmir milletvekili Atila Sertel’in verdiği soru önergesine verdiği yanıt ile çocuk işçi sayısını açıkladı.

İzmir Milletvekili Sertel, Türkiye’de 18 yaşın altındaki çalışan çocukların sayısını öğrenmek amacıyla Bakan Müezzinoğlu’nun cevaplandırması için soru önergesi vermişti.

Müezzinoğlu’nun soru önergesine verdiği yanıta göre 2016 Ekim ayı itibarıyla 18 yaş altında çalışan çırak, aday çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilerden bakmakla yükümlü olunanlar hariç 94 bin 124 kişi bulunduğunu belirti.

Teftişler yapılmakta

Soru önergesine konu rakamların Bakanlık iş müfettişlerinin program dışı ve programlı teftişleri ile oluşturdukları veriler olduğunun belirtildiği yanıtta yönetmeliğe uymayan iş yerlerine cezai yaptırımlar yapıldığının altı çizildi.

Çocuk işçilerin sayısı

Çocukların mağdur olduklarının altını çizen ve bu doğrultuda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun cevaplaması için yazılı önerge veren Sertel “Bu çocuklar sağlıklı bir çevreden ve temel özgürlüklerden de mahrum kalmakta, fiziksel, sosyal, kültürel, duygusal ve eğitsel gelişime zarar veren koşullarda çalıştırılmaktadır. Tarımdan sanayiye, tekstilden inşaata tüm üretim süreçlerinde çalışan ya da çalışmak zorunda bırakılan çocuklar, yasalardaki boşluklar ya da yasaların titizlikle uygulanmaması sonucu mağdur oluyor.” Diyerek çocuk işçilerin durumunu ve sayısını öğrenmek istediğini belirtti.

Resmi verilere göre 94 bin 124 çocuk işçi var

Soru önergesine verilen cevap ile ilgilide şu bilgileri veren Sertel “Bakanlığın açıkladığı verilere göre ülkemizde Ekim 2016 itibarıyla, 18 yaş altında çalışan çırak, aday çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilerden bakmakla yükümlü olunanlar hariç 94 bin 124 kişi bulunmaktadır. Çocuklarımız çalışmaya değil öncelikli olarak okumaya yönlendirilmelidir” dediği açıklamasında çocukların öncelikli hedefinin okumak olduğunun altını çizdi.