Ahmet Akın: Zorunlu Enerji Kimlik Belgesi almak için acele edin

Ahmet Akın: Zorunlu Enerji Kimlik Belgesi almak için acele edin

Chp Balıkesir milletvekili ve enerji politikalarından sorumlu genel başkan başdanışmanı Ahmet Akın’ın “binalarda enerji kimlik belgesi” konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

A+A-

Chp Balıkesir milletvekili ve enerji politikalarından sorumlu genel başkan başdanışmanı Ahmet Akın’ın “Binalarda enerji kimlik belgesi” konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye, bir dolarlık mal ya da hizmet üretmek için OECD ülkelerinde kullanılan enerji miktarının iki katı enerji kullanıyor.  Bu yüzden enerji yönetiminin önündeki en önemli hedef bu olmalıdır. Ama maalesef Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı enerji talebinin tasarruf yoluyla değil, öncelikli olarak yeni yatırımlar yoluyla karşılanması yolunu tercih ediyor.  Enerji yatırımları çok pahalı yatırımlardır. Elimizde enerji verimliliği gibi maliyetsiz araçlar varken, kaynaklarımızı bu kadar verimsiz kullanmak çok yanlış. 

2004 yılında Enerji Verimliliği Strateji Belgesi yayınlanmış, 2007 yılında ise 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu yürürlüğe girmiştir. Yine 2012 yılında 2012-2023 yılları arasını kapsayan yeni bir Enerji Verimliliği Strateji Belgesi yayınlanmıştır. Kanuna bağlı idari düzenlemeler de yapılmıştır. 
Bütün bunlar yapıldı da ne oldu? Uygulanabildi mi? Hayır. 
Gerekli izleme ve denetimler yapıldı mı? Hayır.
Konulan iddialı hedeflere ulaşıldı mı? Hayır. Bırakın ulaşmayı yanına bile yaklaşılamadı.
Adalet ve Kalkınma Partisinin bütün uygulamalarında olduğu gibi yapılan düzenlemeler kağıt üzerinde kaldı, hayata geçirilmedi. 
Avrupa Birliği her yıl yayınladığı düzenli İlerleme Raporunda sürekli olarak bu konuya değinmiş ve Enerji Verimliliği konusunda herhangi bir ilerleme sağlanamadığı için ülkemizi eleştirmiştir. Hatta AB bu amaçla fon sağladı, bazı projeleri finanse etti. 
Avrupa Birliğinin zorlamasına da gerek yok. Ekonomik koşullar ve akıl zaten bunu gerekli kılıyor. Biz çok zengin bir ülke değiliz. İthal kaynaklardan sağlayarak ürettiğimiz enerjiyi maalesef israf ediyoruz.

Bakınız yapılan hesaplamalara göre bina sektöründe %30, sanayi sektöründe %20 ve ulaşım sektöründe %15 tasarruf potansiyelimiz var. Bu potansiyelin dört Keban Barajına eşit olduğu belirtiliyor. 
Biz konuyu her fırsatta dile getirdik. TBMM’de konuşmalar yaptık. Araştırma Önergesi verdik. Soru Önergeleri verdik. Bütçe görüşmelerinde dile getirdik. Pek çok öneride bulunduk. Ama ortada bir sonuç yok. 
Şimdi soruyorum; 
Bu potansiyelimizin değerlendirilmesini parlamenter sistem mi engellemiş yoksa hükümetin beceriksizliği midir?
Parlamento gerekli yasayı çıkarmış ve yürütmeye görev vermiş ama yürütme görevini yapmamış, hükümet görevini savsaklamıştır. 

2 MAYIS ENERJİ KİMLİK BELGESİ İÇİN ÖNEMLİ BİR TARİH

Şimdi size AKP’nin enerji verimliliği konusuna yaklaşımının somut bir örneğini vermek istiyorum. 
Enerji Verimliliği Kanununun öngördüğü enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını, israfın önlenmesini ve çevrenin korunmasını amaçlayan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği 05.12.2008 tarihinde yürürlüğe girdi. 
Bu yönetmeliğe göre 2011 yılından sonra yapılacak binalar Enerji Kimlik Belgesi almak zorundalar. Burada bir sorun yok. Çünkü bu belgeyi almayanlara belediyeler mevzuat gereği “yapı kullanım izin belgesi” vermiyor. O yüzden yeni binalar “Enerji Kimlik Belgesi” ni almak zorunda kalıyorlar. 
Yönetmelik 2011 yılından önce yapılmış mevcut binalar için bir geçiş süresi belirlemiş. Buna göre 2 Mayıs 2017 tarihine kadar mevcut binalar enerji kimlik belgesini almak zorunda. Bu tarihten sonra mevcut binaların alım, satım ve kiraya verme ile ilgili iş ve işlemlerinde enerji kimlik belgesi düzenlenmiş olma şartı aranacak. 
Bu sürenin dolmasına iki aydan az bir süre kaldı.