Anayasa değişikliğinde ikinci tur görüşmelerine başlandı

Anayasa değişikliğinde ikinci tur görüşmelerine başlandı

Cumhurbaşkanı’nın görevlerini ve yetkilerini yeniden düzenleyen 5’nci madde ikinci tur görüşmelerinde kabul edildi.

A+A-

Anayasa değişikliğinde birinci turdan sonra geçen iki günün ardından ikinci tur görüşmelerine başlandı. İkinci turda şimdiye kadar ilk 5 madde kabul edildi. Cumhurbaşkanı’nın görevlerini ve yetkilerini yeniden düzenleyen 5’nci madde ikinci tur görüşmelerinde kabul edildi.

Anayasa değişikliğinde beşinci madde olarak bilinen Cumhurbaşkanı’nın yetkileriyle alakalı madde şu şekilde; “Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev ve yetkileri, kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak; bütçe ve kesin hesap kanun tekliflerini görüşmek ve kabul etmek; para basılmasına ve savaş ilânına karar vermek; milletlerarası andlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının beşte üç çoğunluğunun kararı ile genel ve özel af ilânına karar vermek ve Anayasanın diğer maddelerinde öngörülen yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmektir.”

Maddeler 340'dan Vekilin Oyu ile Kabul Ediliyor

İlk 3 madde daha önce kabul edilmişti. İlk 3 madde 345 oyla kabul edildikten sonra 4’ncü madde oylamasına geçildi. 4’ncü madde cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin aynı anda ve beş yılda bir yapılmasın düzenleyen madde idi. O madde 342 oyla kabul edildi. Beşinci madde de 342 oy ile kabul edildi.

İlk Tur 9 Ocak'ta Başlamıştı

Anayasa değişikliği metni AKP ve MHP’nin birlikteliği ile komisyona getirilmişti. Komisyona 21 madde olarak gelen değişiklik paketi komisyon tarafından 18 maddeye düşürülmüştü. 9 Ocak tarihinde mecliste 1’nci tur görüşmeleri başlayarak kesintisiz çalışma ile birinci tur görüşmelerinde taslak kabul edilmişti. Birinci tur görüşmelerinin bitiminden itibaren 48 saat sonra ikinci tur görüşmeleri başladı. Şuana kadar ilk 5 madde aynen kabul edildi. 2’nci tur oylamaları devam ediyor.