Burdur mermer atıklarını ekonomiye kazandırmak için pilot il oldu

Burdur mermer atıklarını ekonomiye kazandırmak için pilot il oldu

Türkiye’nin mermer üretimi ve ihracatında önemli bölge olan Burdur, mermer atıklarının ekonomiye kazandırılması, görüntü ve çevre kirliliğinin önlenmesi çalışmalarında pilot il oldu.

A+A-

Türkiye’nin mermer üretimi ve ihracatında önemli bölge olan Burdur, mermer atıklarının ekonomiye kazandırılması, görüntü ve çevre kirliliğinin önlenmesi çalışmalarında pilot il oldu.

Burdur Valisi Ali Arslantaş başkanlığında, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) ile sektör temsilcilerinin katılımıyla “Mermer Artıkları Değerlendirme Projesi İstişare Toplantısı’’ düzenlendi.

Mermerin ülke ekonomisi için önemli olduğunu belirten Vali Ali Arslantaş, Burdur’da 217 ruhsatlı mermer ocağı, 70 faal ocak, 123 mermer fabrikası ve atölyesi bulunduğunu bildirdi. Arslantaş, şöyle devam etti.

‘’Burdur’da mermer sektöründeki hızlı büyüme ile mermer ocakları sayısının artması, plansız ve kontrolsüz faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ve doğaya hızla insan elinin değmesi gibi sebepler doğal yaşam ortamlarının bozulmasına ve çevresel sorunları da beraberinde getirmiştir. Blok mermer üretimi, planlamadan, faaliyetine son verinceye kadar her aşamasında çevreye olan etkilerinin belirlenip, gerekli önlemlerin alınarak çevre ile uyumlu faaliyet gerçekleştirilmeli.’’

Mermer atıklarının depolama alanı dışında hiçbir yere dökülmemesi ve taşmaması için önlemler alınması gerektiğine dikkat çeken Vali Arslantaş, şunları kaydetti.

‘’Maden atıkları miktarının azaltılması, işleme tabi tutulması, geri kazanımı, yeniden kullanımı, maden sahası dışında başka bir alanda hammadde olarak kullanımı ve bertarafı esas olup bu kapsamda çalışmalar yürütülmeli. Mermer ocaklarında çok ciddi miktarda pasa oluştuğundan bu mermer artık malzemeler tekrar değerlendirilerek hem ülke ekonomisine kazandırılmalı hem de çevre kirliliği önlenmelidir.’’ 

MAPEG Doğal Taş Dairesi Başkanı Abdülkerim Aydındağ ise mermer atıklarının zararı olmadığını ancak yıllardır birikim olduğu için görsel kirlilik yarattığını söyledi. Aydındağ, şöyle konuştu.

‘’Bu birikim çevresel, görsel anlamda büyük bir kirlilik yaratıyor. Bu çevresel boyutu. Bunların rahatsız edici olması sadece çevreseldir. Ancak, bunun ekonomik boyutu da var. Bunlar para. Bunun yüzde 5’inden 2 milyar dolar elde ediyorsak, yüzde 95’inden niye gelir elde edemiyoruz? İşin kötü tarafı onları attığımız yerin altında da maden var. Onlara da artık ulaşamıyoruz.’’

AR-GE için Fon ayrılmalı

Burdur Ticaret ve Sanayi Odası (BUTSO) Başkanı Yusuf Keyik, mermer atıklarının değerlendirilmesi ve ekonomiye kazandırılması için Burdur’un pilot il olmasında katkısı olanlara teşekkür etti. Keyik, şöyle devam etti.

‘’Odamıza kayıtlı toplam 340 Doğaltaş Madencilik ve Mermercilik sektöründe firmamız var. Bu sektörde 10 bini aşkın işçi istihdam ediliyor. TİM verilerine göre 2018’de 193,5 milyon, 2019’da 196,4 milyon, 2020’de ise 205,3 milyon dolar ihracat gerçekleşmiş. İhracatımızın büyük kısmını da doğaltaş madencilik ve mermercilik sektörü oluşturmaktadır. Bu atıklar mamul hale getirilemediği için her yer mermer atığı ile doluyor. Mermer atıklarını ekonomiye kazandırmak, görüntü ve çevreye etkisini minimum seviyeye indirmek için Ar-Ge çalışmalarına fon ayırmamız gerekmektedir.’’ 

Atıklar ekonomiye kazandırılmalı

Maden Sanayi İşverenleri Sendikası Başkanı Naci İlci, mermer sektörü hakkında toplumda yanlış madencilik algısı olduğunu, bu algıyı gidermek için çalıştıklarını vurguladı. İlci, ‘’Ülkemizin ekonomisine doğrudan katkı sunan ithal girdiye dayalı olmayan ve stratejik önemi yüksek bu sektörün önündeki en önemli engellerden biri yanlış algılardır. Bunun yanı sıra maden atıklarının değerlendirilerek ekonomiye yeniden kazandırılmasını sektörümüzün devamlılığı adına büyük önem taşımaktadır” dedi.

Burdur Doğaltaş Madenciler Mermer Makine Üreticileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Nasuh Ekinci ise mermer atıklarının değerlendirilmesinde Burdur’un pilot il olmasına destek verdiklerini belirterek, ‘’Atıkların değerlendirilmesi için devletimiz ve bakanlığımız çok ciddi bir konuya el bastı. Buna Burdur olarak sahip çıkmak zorundayız’’ diye konuştu. Ajansbizim