Dünya Bankası Türkiye'nin büyüme beklentisini aşağı çekti

Dünya Bankası Türkiye'nin büyüme beklentisini aşağı çekti

Türkiye’nin 2017 büyüme beklentisi Dünya Bankası tarafından %3’den %2,7’ye düşürüldü.

A+A-

Türkiye’nin 2017 büyüme beklentisi Dünya Bankası tarafından %3’den %2,7’ye düşürüldü. 2018 büyüme tahmininde bir değişikliğe gitmeyen Dünya Bankası %3,5 olan büyüme oranını korudu. Geçtiğimiz yıl olan 2016 tahminlerinde de düşüş öngören Dünya Bankası %2,1 olarak tahminlerini revize etti.

Dünya Bankası’nın her ay yayımladığı rapora göre 2017 Şubat ayı için Dünya Bankasının Türkiye değerlendirmesi şu şekilde açıklandı;

BÜYÜME RAKAMI

İhracatın %2,7 olarak gerçekleşeceğinin tahmin edildiği belirtilen raporda 2017 ihracatı için şunlar söylendi: “ İyileşen net ihracat sayesinde 2017 yılında büyümenin toparlanarak yüzde 2,7 olarak gerçekleşmesini bekliyoruz. 2017 yılında büyümenin sürükleyici etkenlerinin büyük ölçüde kamu harcamaları ve net ihracat, daha küçük ölçüde ise özel tüketim ve yatırımlar olmasını bekliyoruz.” Denildi.

HANE HALKI SATIN ALMA GÜCÜ

Talep artışı ve hane halkı satın alma gücü hakkında da şunların kayıt edildiği raporda : “AB'de güçlenen büyümenin, ihracatın artmasına yardımcı olurken, cansız özel talep ithalat artışını sınırlamasını bekliyoruz. Güvenlik endişeleri Rusya ile iyileşen ilişkilere rağmen hem Avrupa hem de Rusya'dan turist ziyaretlerini sınırlamaya devam edebilir. TL'deki değer kaybı tüketici fiyatlarına daha fazla yansıyabilir ve hane halklarının satın alma güçlerini erozyona uğratabilir.” denilerek hane halkı satın alma gücüne dikkat çekildi.

PARA POLİTİKASI VE FAİZ ARTIŞI

Şirket bilançolarının durumu hakkında da öngörülerin paylaşıldığı raporda “Öte yandan, büyük döviz açık pozisyonları sebebiyle şirketlerin bilançoları kötüleşebilir, dolayısıyla özel yatırımlar zayıflayabilir. Kurdaki değer kaybının büyüklüğü ve hızı, para politikasında düzeltmeyi kaçınılmaz kılıyor, dolayısıyla 2017 yılında önemli ölçüde bir faiz artışı kuvvetle muhtemel.” denilerek para politikalarına dikkat çekildi.

KULLANILAN KREDİLER

İç talep konusunda olumlu düşüncelerin olduğu raporda : “Bu durum yakın gelecekte iç talebi kısıtlayabilir, ancak orta vadede olumlu etkilere yol açabilir. Ayrıca, düşen bankacılık sektörü borç yenileme oranları kredi artışını sınırlayabilir." Denilerek bankacılık sektörünün kullandırdığı kredilere dikkat çekildi.