Ekonomiyle ilgili yeni düzenlemeler yürürlüğe girdi

Ekonomiyle ilgili yeni düzenlemeler yürürlüğe girdi

Başta ekonomi olmak üzere bazı konulara ilişkin mevzuatta değişiklikler öngören yasa Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

A+A-

Başta ekonomi olmak üzere bazı konulara ilişkin mevzuatta değişiklikler öngören yasa Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

''Torba yasa'' olarak da tanımlanan yasayla getirilen bazı düzenlemeler şöyle:

-Hazine ve Maliye Bakanlığı, kambiyo konusundaki düzenlemelere göre faaliyet gösteren firmalara, faaliyet yetki ve izninin verilmesi aşamasında hem katılımcıların mali gücünün tespiti hem de piyasaya girişlerin kontrolü amacıyla ücret alabilecek

-TÜİK, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ilişkili bir kamu idaresi olarak yeniden yapılandırılacak. 

-30 Nisan 2021 itibarıyla karşılıksız çekten mahkum olan bir kişi, ödenmemiş çek bedelinin onda birini 30 Haziran 2022'ye kadar, diğer taksitleri anılan tarihten itibaren ikişer ay arayla 15 eşit taksitte öderse mahkumiyeti bütün sonuçlarıyla ortadan kaldırılacak. 

-Gümrük hizmeti ve kaçakçılıkla mücadele görevi kapsamında büyük yararlılıklar gösteren gümrük muhafaza personeli ödüllendirilecek.

-Rekabet Kurulu başkan ve üyelerine, görevlerinin sonra ermesinden itibaren iki yıl, kanun kapsamındaki soruşturmalarda görev yapma yasağı getirildi. 

Terörle mücadele

-Terör örgütleriyle mücadele kapsamında kamu görevlilerinin görevden uzaklaştırılması; ihracı ya da rütbesinin geri alınması, mesleki unvanın kullanılmaması gibi birtakım tedbirlere ilişkin yetkinin süresi bir yıl uzatıldı.

-Terör örgütü mensubu ya da bağlantısı bulunanlar, birbirleriyle bağlantısı ya da aidiyeti, iltisakı bulunan veya irtibatlı kişilerin sahibi ya da ortağı bulunduğu şirkete yönelik soruşturma, kovuşturmada TMSF'nin kayyım olarak atanmasına ilişkin yetki 31 Temmuz 2024'e kadar uzatıldı. 

İzinsiz tütün ticareti

-Tarım ve Orman Bakanlığından yetki belgesi olmaksızın veya bildirimde bulunmaksızın tütün ticareti yapanlara yönelik getirilen cezanın yürürlük tarihi 1 Ocak 2022 tarihine ertelendi. 

-Fabrikalarda kullanılan oksijen, azot ve argon ihtiyacını karşılayacak hava ayrıştırma tesislerinin ormanlık alanlarda kurulabilmesine ilişkin izinler Tarım ve Orman Bakanlığından alınacak.  

Asgari ücret desteği sürecek

-İstihdamı desteklemek üzere, işverenlere sağlanan asgari ücret desteği, 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere, 2021 yılında devam edecek. 

-Bu kapsamda, finansmanı İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak şekilde, işverenlere, ödeyecekleri sigorta priminden mahsup edilerek günlük 2,50 lira, aylık 75 lira asgari ücret desteği sağlanacak. 

-Güvenlik korucuları, aylık ücretlerinin asgari ücretin altına düşmesi durumunda aradaki farkı tazminat olarak alacaklar.