Hayatımıza giren yeni terimler için beyin fırtınası yapıldı

Hayatımıza giren yeni terimler için beyin fırtınası yapıldı

Dijital itibar, dijital medya, endüstri 4,0, toplum 5,0 ve siber güvenlik konularındaki yabancı terimlerin Türkçe karşılıkları konusunda alanlarında uzman akademisyen ve sektör temsilcileri bir araya gelerek beyin fırtınası yaptı.

A+A-

Re-Tweet, influencer, stalk, start-up, podcast, QR kod gibi pek çok yabancı terim gerek günlük hayatımızda gerekse iş yaşamımızda karşımıza çıkan ve kullandığımız terimler. Peki hiç bu terimleri tam anlamıyla anlayıp anladığımızı ya da Türkçe’de başka bir karşılığı olabileceğini düşündünüz mü? Yeni teknolojilerle Türkçe’ye giren pek çok terimin masaya yatırılarak dilimize nasıl yerleştiğinin tartışıldığı Yeni İletişim Ortamlarında Türkçe: Güncel Sorunlar ve Terim Önerileri Çalıştayı TDK, İstanbul Gelişim Üniversitesi, İstanbul Okan Üniversitesi ve Türkiye Bilişim Derneği işbirliğiyle 3 Aralık 2019’da gerçekleştirildi.

Tüm gün süren çalıştayda dijital itibar, dijital medya, endüstri 4,0, toplum 5,0 ve siber güvenlik konularındaki yabancı terimlerin Türkçe karşılıkları konusunda alanlarında uzman akademisyen ve sektör temsilcileri bir araya gelerek beyin fırtınası yaptı.

İletişim teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte hem geleneksel alanlarda yeni kavramlar hem de yeni araştırma ve çalışma sahaları ortaya çıkmıştır. Bu noktada batı dillerinden alınma terimler kullanılmaktadır. Bu da kavram karmaşasına, anlam kazalarına ve bu alanların toplumun diğer kesimlerine tanıtılmasında ifade zorluklarına neden olabilmektedir. Bu sorunun farkına varan akademisyenler TDK ve Türkiye Bilişim Derneği ile birlikte Yeni İletişim Ortamlarında Türkçe Çalıştayı’na imza attılar. Farklı alanların güncel kavram sorunlarıyla ilgili tespitlerin ortaya konması ve yabancı dil kökenli terimler yerine kullanılabilecek Türkçe terim önerilerinin tartışılması hedefiyle dilbilimcilerle, iletişimcileri ve pek çok ilgili alandan uzmanı bir araya getirdiler.

Törende konuşan Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin, Türk Dil Kurumu olarak terimlerin Türkçeleştirilmesi hususundaki bu Çalıştay’a destek vermekten duydukları mutluluğu ifade etti. Türk Dil Kurumunun terim konusundaki faaliyetlerinden bahseden Prof. Dr. Gülsevin, TDK’nin kuruluşundan bu yana çok sayıda terim sözlüğü hazırlayarak bunları genel ağda halkımızın hizmetine sunduğunu belirtti. Gülsevin, Türkçenin millî unsurlarını kaybetmeden yaygınlaştırılması, bilim dili, yazı dili ve edebî dil olarak gelişimi üzerine de bilgiler verdi.

Açılış konuşmalarının ardından Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin’e, İstanbul Okan Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nadir Engin Uzun’a ve Türkiye Bilişim Derneği Bilişimde Özenli Türkçe Grubu Üyesi İlker Tabak’a teşekkür plaketi takdim edildi.

Açılışın ardından 60 yakın katılımcı çalışma gruplarına ayrılan masalara geçerek ilgili oldukları alanlardaki tartışmaya açık terimleri tespit etmeye başladılar. Her çalışma grubunda alandan uzman akademisyenler, sektör temsilcileri, dilbilim alanından uzmanlar ile TDK uzmanları yer aldı. Pek çok yeni terim önerilirken bazı terimlerin de dilde kullanım karşılığı bulduğuna dair sonuçlara varıldı. Proje Koordinatörlerinden İstanbul Okan Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi N. Hanzade Uralman çalıştayın disiplinlerarası yöntemine dikkat çekerek çalıştaya davet ettikleri katılımcıların da bu ihtiyaca inanarak büyük destek verdiğini belirtti, yeni çalışmalara vesile olması temennisinde bulundu.