Kimin Sanat Tarihi? sergisi cinsiyetçi yaklaşımları irdeyelecek

Kimin Sanat Tarihi? sergisi cinsiyetçi yaklaşımları irdeyelecek

Kimin (Sanat) Tarihi? sergisi, kadının sanat tarihi içindeki tartışmalı yerinden daha çok kadına karşı takınılan tavrı ve cinsiyetçi yaklaşımları irdeliyor.

A+A-

‘Kimin (Sanat) Tarihi?’ sergisi, kadının sanat tarihi içindeki tartışmalı yerinden daha çok kadına karşı takınılan tavrı ve cinsiyetçi yaklaşımları irdeliyor. Sanat tarihi anlamında üzerine yeniden düşünülmesi gereken milyonlarca konu olabilir. Bu sergi bağlamında ise bunlardan yalnızca biri olan kadınların kültür kurumlarındaki düşük temsil oranının daha geniş bir güç ilişkisi ağının sonucu olduğu tezi dolayısıyla da (sanat) tarihin tıpkı 'cinsiyet' gibi nedensiz bir kavram olduğu düşüncesi işlenmektedir.

'(Ş)öhret teorisi der ki şöhret iş üzerinden tanımlanır. Oysa gerçekte bir sanatçının, işin ve geri kalan her şeyin şöhreti sanat dünyasının kolektif hareketinin sonucudur.' (Becker 1982). Eğer durum böyleyse, sanat tarihinde adı olmayan kadın sanatçıları nasıl açıklamalıyız?

Küratörler Ezgi Yıldız ve Raşit Mutlu'nun, sanat tarihçisi Linda Nochlin'in "Neden Hiç Büyük Kadın Sanatçı Yok?" başlıklı makalesini merkeze alarak kurguladığı sergide Can Akgümüş, Özgül Arslan, Nancy Atakan, Mehtap Baydu, Zeynep Beler, Fulya Çetin, Arzu Eş, Guerilla Girls, Sibel Kocakaya, Servet Koçyiğit, Gümüş Özdeş ve Merve Üstünalp yapıtlarıyla yer alıyor.

Küratörler:

Raşit Mutlu, Ezgi Yıldız

Sanatçılar:

Can Akgümüş, Özgül Arslan, Nancy Atakan, Mehtap Baydu, Zeynep Beler, Fulya Çetin, Arzu Eş, Guerilla Girls, Sibel Kocakaya, Servet Koçyiğit, Gümüş Özdeş, Merve Üstünalp

UNIQ İstanbul / UNIQ Gallery 6 Nisan-7 Mayıs 2017

Sergi Pazartesi hariç hergün 12:00-19:00 saatleri arasında UNIQ İstanbul’daki UNIQ Gallery’de ziyaret edilebilir.