Seçmen sandık sorgulama sistemi erişime açıldı

Seçmen sandık sorgulama sistemi erişime açıldı

16 Nisan Pazar günü nerede oy kullanacağının öğrenildiği seçmen sandık sorgulama sistemi YSK tarafından erişime açıldı. Yüksek Seçim Kurulu ve E-Devlet sistemi üzerinden yapılabilecek olan YSK sandık sorgulama işlemi, vatandaşların seçimde hangi sandıkta

A+A-

16 Nisan Pazar günü nerede oy kullanacağının öğrenildiği seçmen sandık sorgulama sistemi YSK tarafından erişime açıldı. Yüksek Seçim Kurulu ve E-Devlet sistemi üzerinden yapılabilecek olan YSK sandık sorgulama işlemi, vatandaşların seçimde hangi sandıkta oy kullanacaklarının bilgisini verecek.

2017 YSK sandık sorgulama işlemi nasıl yapılır? Nerede oy kullanacağım?

Oy verme günü olacaklar;

Sandık başına gelen seçmen; Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan; Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı(TCKK), Geçici Kimlik Belgesi, nüfus cüzdanı, resmî dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hâkim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askerî kimlik kartı gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmî nitelikteki belgelerden birini başkana verir ve seçmen sıra numarasını söyler. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamaz. (298/87, 91).

Nüfus cüzdanı şart

Üzerinde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası olmayan resimli ve resmî bir kimlik belgesi ibraz eden seçmenin oy kullanabilmesi için, bu belgelerin yanında ayrıca seçmen bilgi kâğıdını veya nüfus müdürlüklerince verilmiş nüfus kayıt örneğini ibraz etmesi şarttır.

Ceza evinde olanlar nasıl oy kullanacak

Ceza infaz kurumlarında tutuklu ya da taksirli suçlardan hükümlü bulunan seçmenlerden yukarıda sayılan kimlik belgeleri bulunmayanlar için, cezaevi idaresince verilmiş belge, kimlik belgesi yerine geçer (298/87).

Gün gün referandum süreci;

18 Mart:

İlçe seçim kurulunun siyasi parti üyelerince sandık kurulu başkan adaylarına ilişkin listelerin ilçe seçim kuruluna verilmesinin son günü. (15:00) İlçe seçim kurulu başkanı ve ilçe seçim kurulunun siyasi parti üyeleri tarafından önerilen başkan adayları arasından ad çekilerek sandık kurulu başkanlarının belirlenmesi ve SEÇSİS’e girilmesi.

 

19 Mart:

Yurt içi sandık kurullarında yer alacak üye listelerinin siyasi partiler tarafından verilmesinin son günü.

 

23 Mart :

Yurtiçi sandık kurullarının teşkiline karşı yapılan şikayetlerin ilçe siçim kurulunca karara bağlanmasının son günü.

 

24 Mart:

İlçe seçim kurullarınca miting alanlarının belirlenerek siyasi partilere duyurulmasının son günü.

 

27 Mart:

Gümrük kapılarında ve yurt dışı temsilciliklerinde oy verme işlemine başlanacak.

 

30 Mart:

TBMM’de grubu bulunan siyasi partilerin radyo ve televizyonda propaganda başvuruları ve propaganda sırasının belirlenmesi için kuraya katılacak temsilcisi ile TRT temsilcilerinin YSK’ya bildirilmesinin son günü olacak. Konuşma yapmayı dilemesi halinde, Cumhurbaşkanının yapacağı konuşmalar için yayın zamanı ve sırası tespit edilecek.

 

31 Mart:

Başvuran siyasi partilerin radyo ve televizyonda yapacakları propaganda konuşmalarının yayın ve zaman sıralarının belirlenmesi için YSK tarafından ad çekilecek.

 

9 Nisan:

Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemi sona erecek. Propaganda serbestliği ve bir kısım seçim yasakları başlayacak. Radyo ve televizyon propaganda konuşmalarına başlanacak.

 

12 Nisan:

İlçe seçim kurulu başkanlıklarınca malzeme torbaları sandık kurulu başkanlarına teslim edilecek.

 

15 Nisan:

Seçim propagandası saat 18:00’de sona erecek.

16 Nisan:

Oy kullanma günü.