TEOG 2'de Birinci Oturum Tamamlandı

TEOG 2'de Birinci Oturum Tamamlandı

8’inci sınıf öğrencilerinin katıldığı Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş sınavı (TEOG) 2’nin birinci oturumu tamamlandı.

A+A-

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 8’inci sınıflar için düzenlenen merkezi ortak sınavların ilk gün oturumu yapıldı.

8’inci sınıf öğrencilerinin katıldığı Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş sınavı (TEOG) 2’nin birinci oturumu tamamlandı. Bahçeşehir Koleji Bölüm Başkanları TEOG -2 Türkçe, Matematik, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularını değerlendirdi.

Tülay Uğurludural - Bahçeşehir Koleji Türkçe Bölüm Başkanı “Türkçe sınavı açık ve anlaşılır.”

Sınav, 8. sınıflar için MEB tarafından yayımlanan kazanım çizelgesinde belirtilen kazanımları kapsamaktadır.

Türkçe soruları bu sınavda açık ve anlaşılırdır. Özellikle anlam soruları okuma, anlama ve yorumlama becerilerini ölçen niteliktedir. Öğrenciler; cevaplarda kendilerini ikileme düşürecek, çeldiriciliği yüksek sorularla karşılaşmadıklarını dile getirmişlerdir. Paragraf sorularındaki metinlerde “çocuk kitapları, betonlaşan kentler, doğayla iç içe yaşayamayan kuşaklar, genetiği değiştirilmiş canlılar...” gibi öğrencilerin günlük hayatlarıyla ilişkilendirilmiş içeriklere yer verilmiştir.

Dil bilgisi soruları, TEOG-2 kazanımlarını kavramış olmayı gerektiren ayırt edici bir özelliğe sahip olup konuya hâkim öğrencilerin çözebileceği, cevabı net olan sorulardır.

Yazım kurallarından “de/da” bağlacı ve noktalama işaretleriyle ilgili sorular, Türkçe dersinin sarmal yapısı içinde önceki senelerde de öğrenilmiş olan bilgileri içermektedir.

Bu sınavı genel olarak değerlendirdiğimizde Türkçe soruları; kitap okuma alışkanlığı edinmiş, konuların kazanımlarına hâkim, soru çözüm tekniklerini bilen ve düzenli çalışan öğrenciler tarafından rahatlıkla çözülebilir niteliktedir.

Alaattin Gülmez- Bahçeşehir Koleji Matematik Bölüm Başkanı

“Sınav genel anlamda kazanımların açıkça sorgulandığı sorulardan oluşmuştur.”

Sorular anlaşılır ve net bir şekilde ifade edilmiştir. Sınavda kazanım dışı soru bulunmamaktadır ve işlem becerisi isteyen sorular ağırlıklıdır. Beklenildiği gibi sorularda geometri becerisi yoğun olarak sorgulanmıştır. Sınavda öğrencilerin zorlandığı 4 soru bulunmakla beraber TEOG-1 konularından iki soru sorulmuştur. Soruların yarıya yakını temel kazanım düzeyinde rahatlıkla yapılabilir sorulardır. Dönüşüm geometrisi konusundan iki, eşlik-benzerlik ve doğrusal denklemler konularından birer soruda öğrenciler zorlanmışlardır. Bu nedenle çalışma alışkanlığı iyi olmayan öğrenciler için zor bir sınav olduğu söylenebilir. Sınav genel olarak eleyici niteliktedir. Soruların yarısından fazlası işlem becerisi orta ve üst düzeyde olan öğrencilerin rahatlıkla yapabilecekleri düzeydedir.

Yasemin Arayan- Bahçeşehir Koleji Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölüm Başkanı

“Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları bilgi, dikkat, okuma- anlama ve yorumlama becerisini ölçtü.”

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları MEB tarafından yayımlanan kazanımları kapsamaktadır.

Sınavı içerik olarak değerlendirdiğimizde bilgi ile birlikte okuma-anlama ve yorumlama becerisini ölçen soruların ağırlıkta olduğu görülmektedir. Sınav; açık, anlaşılır ve ifadeleri net olan soruları içermektedir. Bilgi sorularının yanında okuduğunu anlama ve yorumlama sorularına da yer verilmiştir.

“Hac, Umre, Taassup ve Yardımlaşma Kurumları” gibi konulara ait sorular bilgiye hakim olmayı gerektirirken, “Hz. Muhammed’in Hayatından Örnekler” konusunda daha çok yorumlama becerisi ön plana çıkmıştır. Peygamberimizin, amcası Ebu Talip’e verdiği cevap ile ilgili soruda öğrencilerin, Peygamberimizin kararlı, cesur ve sabırlı olduğunu gösteren örnekleri düşünerek cevap vermelerini gerekli kılmıştır.

Sınavı genel olarak değerlendirdiğimizde kavram bilgisiyle birlikte yorumlama becerisini de gerektiren sorulara yer verildiği dikkat çekmektedir.