Turizmle ilgili yeni düzenlemeler yürürlüğe girdi

Turizmle ilgili yeni düzenlemeler yürürlüğe girdi

Turizmi Teşvik Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapan yasa Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

A+A-

Turizmi Teşvik Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapan yasa Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Yasayla getirilen bazı düzenlemeler şöyle:  

-Bakanlık ''kültür ve turizm koruma, geliştirme bölgeleri'' ile ''turizm koruma bölgeleri'' belirleyebilecek.

-Turizm merkezlerinde, özel sektörün de katılımıyla "turizm hizmetleri yönetim birlikleri" kurulacak.

-Turizm teşvik tedbirleri, muafiyet ve haklardan yararlanabilmek için Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan ''turizm yatırımı belgesi'' veya ''turizm işletmesi belgesi'' alınması gerekecek. 

-Konaklama tesisleri ve plaj işletmeleri için ''turizm işletmesi belgesi'' zorunlu hale getirildi. Belirtilen sürede belge almayan konaklama ve plaj işletmelerinin ruhsatı iptal edilecek.

-Belgeli yatırım ve işletmelerin devrinde bakanlığa bilgi verilecek. 

-Turizm işletmesi belgesi bulunan işletmelere, salgın hastalık durumunda, usul ve esaslar kapsamında eksiklik tespit edilmesi halinde para cezası verilecek.

Meraların turizm amaçlı kullanılması

-Mera, yaylak ve kışlaklar; Mera Kanunu hükümlerine göre tahsis amacı değiştirilerek, sadece turizm amaçlı kullanılacağına ilişkin şerhli olarak Hazine adına tapuya tescil edilerek Kültür ve Turizm Bakanlığı'na tahsis edilebilecek.

-Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın mesire yerlerini tahsis etme yetkisi denize kıyısı olan ilçeleri kapsayacak şekilde yeniden belirleniyor.

Jeotermal kaynak bölgeleri

-Hazine mülkiyetindeki jeotermal kaynakların bulunduğu alanların turizm tesisi yapılması amacıyla kiralanması ve irtifak hakkı verilmesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkili olacak.

-Kültür ve turizm koruma, gelişim bölgeleri ve turizm merkezleri içindeki alanlarda her ölçekteki plan teklifleri sadece Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın uygun görüşü alınacak. 

-Lüks kampçılık turizm türünün yasal altyapısı oluşturulacak ve kontrollü gelişimi sağlanacak.

Yatlara izin

-39 metrenin üzerindeki yabancı bayraklı ticari yatlar, belirlenen katkı paylarını ödemek koşuluyla Kültür ve Turizm Bakanlığı izniyle Türk karasularında faaliyet gösterebilecek. 

-Türk bayraklı yatlar, bakanlıktan izin alınarak kiraya verilebilecek, ancak kiralanan yatlar ticari amaçla kullanılamayacak. 

Turizm işletme belgesi 

-Belgeli turizm tesislerinin durumlarına uygun ''turizm işletmesi belgesi'' alamaması durumunda turizm belgesi iptal edilebilecek.

-Durumlarına uygun belgesi olmayan konaklama tesislerine bir yıl içinde işletme belgesi alma hakkı tanınıyor. 

-Halen faaliyette bulunan konaklama içermeyen müstakil plaj işletmeleri, bir ay içinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan işletme belgesi alacak