Vergi borcu olanlara ödeme kolaylığı

Vergi borcu olanlara ödeme kolaylığı

Kesinleşmiş bazı kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına dair Kanun Tasarısı 18 Nisan’da TBMM’ye sunuldu.

A+A-

Kesinleşmiş bazı kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına dair Kanun Tasarısı 18 Nisan’da TBMM’ye sunuldu. Maliye Bakanı Naci Ağbal yeni düzenleme ile yaklaşık 73 milyar liralık borcun yapılandırılmasının beklendiğini ve Tasarı’nın 2 Mayıs’ta TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülmeye başlanacağını belirtti.

Tasarı 6736 sayılı Kanun’un kapsamından farklı olarak sadece kesinleşmiş bazı kamu alacaklarına yapılandırma getiriyor. Matrah artırımı ve kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan alacaklara ilişkin bir yapılandırma yok. Pişmanlık ve inceleme veya tarhiyat safhasında bulunan işlemlere ilişkin düzenlemeler de söz konusu değil.

Tasarı’nın kesinleşmiş vergi borçlarının yapılandırılmasına değinecek olursak, 31.03.2017 tarihinden önceki dönemlere ilişkin olan vergi borçları ile yine bu tarihe kadar verilmiş olan beyannamelerdeki vergiler, bu vergilere bağlı vergi cezaları ile gecikme faizleri ile gecikme zamlarının yapılandırma kapsamında.

Örneğin Şubat 2017 ve önceki dönemlere ilişkin aylık KDV, muhtasar, ÖTV, damga vergisi beyannameleri üzerinden tahakkuk eden ve vadesi geçtiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan vergiler bu yasa kapsamında yapılandırılabilecek.

31.03.2017 tarihinden önce yapılan tespitlere ilişkin olarak kesilen vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları (usulsüzlük veya özel usulsüzlük cezaları) da yapılandırma kapsamına giriyor.

Motorlu taşıtlar vergisi ile başta emlak vergisi olmak üzere belediyeler tarafından tahsil edilen vergilerin de kapsamda olduğunu belirtelim.

6736 sayılı Kanun’dan yararlanmış olan ve taksit ödemeleri devam eden borçluların ise anılan Kanun kapsamında yapılandırılan borçları kapsam dışı.

Nasıl bir yapılandırma?

Yapılandırma koşulları 6736 sayılı Kanun ile paralel. Vadesi geldiği halde ödenmemiş veya ödeme süresi henüz geçmemiş olan vergilerin aslında bir indirim yapılması söz konusu değil. Dolayısıyla yapılandırma başvurusu halinde vergi aslının tamamı ödenmek durumunda.

Asla bağlı olarak kesilen vergi cezaları (vergi ziyaı cezası) ve vergi asıllarına bağlı gecikme faizi ve gecikme zamları ise siliniyor. Bunların yerine vergi aslı üzerinden Kanun’un yayımı tarihine kadar yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın vergi aslı ile ödenmesi gerekiyor.

Kanun’un yayım tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş olan, vergi aslına bağlı olmaksızın kesilen vergi cezalarının (usulsüzlük ve özel usulsüzlük gibi) ise yarısı siliniyor. Kalan yarısı ile bu tutara gecikme zammı yerine Kanun’un yayım tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar ödenmek suretiyle borç yapılandırılabilecek. İştirak nedeniyle kesilmiş olan vergi cezaları için de aynı durum geçerli.

Başvuru zamanı ve taksit imkanı

Tasarı’da 30.06.2017 tarihi sonuna kadar başvuruda bulunulması gerektiği belirtiliyor.

Yapılandırma kapsamında yeniden hesaplanan tutarın taksitle ödenme imkanı var. Bunun için başvuru sırasında 6, 9, 12 veya 18 eşit taksitte ödeme seçeneklerinden birinin tercih edilmesi gerekiyor. Bu durumda ödenmesi gereken tutar;

6 eşit taksit için (1,045),

9 eşit taksit için (1,083),

12 eşit taksit için (1,105),

18 eşit taksit için (1,15),

katsayısı ile çarpılıyor ve bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle ödenecek taksit tutarı hesaplanıyor.

Vergi borçlarına ilişkin ilk taksitin 31.07.2017 tarihine kadar ve diğer taksitlerin ise bu tarihleri takip eden ikişer aylık dönemler halinde ödenmesi gerekiyor.

Peşin ödeme halinde ekstra bir indirim daha söz konusu. Kanun’un yayım tarihinden ödeme tarihine kadar geçen süre için herhangi bir faiz hesaplanmıyor ve fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarlar üzerinden ayrıca %50 indirim yapılıyor.

Örneğin 100 TL vergi aslı, 100 TL vergi ziyaı cezası ve 50 TL faiz borcu olmak üzere toplam 250 TL kesinleşmiş borcu olan bir mükellefin yapılandırma talebinde bulunduğunu ve vergi aslı üzerinden gecikme faizi yerine 20 TL enflasyon farkı hesaplandığını varsayalım. Bu durumda yapılandırma kapsamında ödenecek tutar 100 TL vergi aslı ve 20 TL enflasyon farkı olmak üzere toplam 120 TL olacaktır.

Mükellefin 18 taksitte ödeme imkanından yararlanmak istemesi durumunda ödeyeceği toplam tutar (120*1,15) 138 TL olacak ve iki ayda bir (138 / 18) 7,66 TL ödemek koşuluyla toplam 36 ayda borç kapatılmış olacaktır.

Önceki ve Sonraki Haberler